Xe buýt đưa đón

Đặt lịch hẹn hoặc gọi tư vấn qua số điện thoại

028 5412 0560

kimseyedasom@gmail.com

Bác sĩ

Kim, Sungjoo (MD, PhD)

Chủ tịch Kim’s Eye & Dasom Polyclinic

Giám đốc Kim’s Eye Hospital tại Hàn Quốc

Cựu Chủ tịch Kim’s Eye Hospital

Thành viên Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Mắt Hàn Quốc

25 năm kinh nghiệm trong ngành Phẫu thuật Tạo hình Mắt

Theo học ngành Nhãn khoa tại Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc

Thành viên Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình & Tạo hình Mắt Hàn Quốc

1988

Thực tập tại Wonju Severance Christian Hospital

1991

Nội trú tại Wonju Severance Christian Hospital

1994

Học bổng tại Yonsei University College of Medicine

1996

Học bổng tại Khoa nhãn khoa, University of British Columbia (Canada)

1997

Thành viên Khoa Y, Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo Mắt tại Viện Mắt Jules Stein, UCLA, Trường Y (Hoa Kỳ)

2002

Làm việc tại Kim’s Eye Hospital

2006
2009

Chủ tịch tại Kim’s Eye Hospital

2010
2012

Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật & Tạo hình Mắt Hàn Quốc

2019

Chủ tịch Kim’s Eye & Dasom Polyclinic

1987

Tốt nghiệp Yonsei University College of Medicine

2001

Inha University School of Medicine (MD)

2004

Inha University School of Medicine (PhD)

Lee, Kyungchul (MD, PhD)

Bác sĩ đã có 23 năm kinh nghiệm giải phẫu

1997

Bác sĩ phẫu thuật

2000

Chủ tịch phòng khám Dasom, Busan

2002

Chủ tịch phòng khám Hwamyeong Dasom, Busan

1992

Bác sĩ phẫu thuật tổng quát, Kosin Medical College

Vũ Trọng Hải

Tu nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Gia đình tại Mỹ

Giám đốc Y khoa Kim’s Eye & Dasom Polyclinic

30 năm kinh nghiệm về Da liễu và Nội khoa

Theo học chuyên ngành Da liễu tại Đại học Y Dược TP. HCM

1994

Ngành Da liễu, Đại học Y Dược TPHCM

2000

Tu nghiệp chuyên ngành Bác Sĩ Gia Đình tại Mỹ

Đặt lịch hẹn hoặc gọi tư vấn qua số điện thoại 028 5412 0560